Pravidla a podmínky

Statut Pro-Am

„Pro-Am“

Taneční páry ve spojení profesionál – amatér.

„Profesionál“

Učitel/trenér  s licencí profesionála nebo trenéra a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.

„Amatér“

Student individuální výuky pod vedením trenéra-profesionála.

“Amatér” se od “profesionála” liší tím, že výuka tance, vedení tanečních kurzů či realizace tanečních show nejsou zdrojem jeho přijmů.

Zařazení Amatéra do soutěžní třídy

Soutěží se v kategoriích: Newcomer, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Diamond (ve světě známé jako Gold Star). Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multi Dance. Ve třídách, v kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur.

Porota hodnotí Amatéra.

Důležité informace

Pro kompletní znění Soutěžních podmínekObchodních podmínek a Podmínek zpracování osobních údajů na ně klikněte.

“Split partnership”, kdy jeden profesionál tančí s více amatérkami/amatéry v jedné  konkrétní soutěži, není povolen. Tzn. např. v kategorii “A1 Single Dance Chacha Bronz Full” může profesionál startovat pouze s jednou partnerkou. V jiných soutěžích může startovat s dalšími parterkami.

Organizátoři soutěže nenesou odpovědnost za osobní věci a cennosti odložené mimo prostory k tomu určené, tzn. šatny soutěže.

Účastníci odesláním přihlášky potvrzují svůj dobrý zdravotní stav pro účast v soutěži Prague Dance Championship.

Organizátor není povinen přerušit soutěž při nenastoupení páru na parket. V tomto případě nebude startovné vráceno. Počet míst v soutěži je omezen, organizátor si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.

Účastník soutěže odesláním přihlášky vyjadřuje souhlas s filmováním a fotografováním v průběhu soutěže a dále s tím, že tyto materiály mohou být organizátorem použity pro upoutávky či propagační účely.

Na všechny účastníky soutěže Prague Dance Championship se vztahují pravidla a obchodní podmínky zveřejněná na stránce přihlašovacího formuláře.  Přihláškou do soutěže účastník zároveň akceptuje uvedená pravidla soutěže. Organizátor zároveň není povinen akceptovat přihlášku, případně akceptovat prodej vstupného a to bez nutnosti udání důvodu.

V kategorii, kde je méně než 3 přihlašení, si organizátor vyhrazuje právo spojit soutěž s jinou “open” soutěží, případně věkovou kategorií. V jiném případě může též dovolit soutěžit více kategorií v jeden čas na stejném parketu. Změna programu vyhrazena.

Vzhledem k ochraně tanečního parketu jsou vyžadovány chrániče na podpatky a je přísný zákaz používání olejů, pudrů a vody na parkety.

Storno podmínky

V případě stornování účasti na soutěži více než 45 dní před konáním soutěže se vrací celá platba, účtuje se pouze administrativní poplatek 500 Kč.

V případě stornování méně než 45 dní před konáním soutěže se platba za startovné, ani za vstupné na soutěž či ples nevrací.

Sylabus

Pro soutěže CLOSED platí katalog figur v následujícím znění:

Pro soutěže OPEN neplatí žádná omezení katalogu figur, kromě zákazu liftovaných figur.

Price money: PRO-AM AMATEUR SCHOLARSHIP

Podmínky pro amatéry/amatérky

Reagujeme na nelehkou situaci Pro-Am tanečnic a tanečníku, kteří mnohdy musí řešit osobní a profesní výzvy.

Konečné umístění na základě entries

1. 8.000 Kč, nejvyšší počet entries (min. 20 vstupů)
2. 5.000 Kč, druhý nejvyšší počet entries (min. 15 vstupů)
3. 2.000 Kč, třetí nejvyšší počet entries (min. 10 vstupů)

Konečné pořadí v Central European Championship STT a LAT

1. 5.000 Kč
2. 3.000 Kč
3. 2.000 Kč

Cena je předána v podobě certifikátu o výhře, kterou lze v plné míře uplatnit na dalších akcích organizátora. Část hodnoty voucheru lze uplatnit i na dalších akcích svazu Czech Pro-Am Dance Union a to v následujícím rozsahu:

1. místo 800 Kč
2. místo 550 Kč
3. místo 300 Kč

Platnost certifikátu je do 30.12.2025. Účast v soutěži Scholarship je podmíněna povinnou účastí v 5 Single Dance (myšleno zvlášť jak pro LAT, tak pro STT).

Menu
Top